Friday, March 27, 2020

Side Bend


Side Bend

จังหวะที่ 1 - เริ่มด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันพอประมาณ  ถือดัมเบลล์น้ำหนักปานกลางด้วยมือซ้าย และเอามือขวาวางไว้หลังศีรษะ


จังหวะที่ 2 - เอียงตัวไปด้านซ้าย ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ จะรู้สึกว่า กล้ามเอวด้านนอก  ทางข้างขวา ตึงจนไม่สามารถจะเอียงลงไปทางข้างซ้ายได้มากกว่านี้อีกแล้ว


ออกแรงจาก กล้ามเอวด้านนอก ทางข้างขวา ดึงลำตัวกลับมาสู่ จังหวะที่ 1  / โดยตอนที่ดึงตัวกลับมานั้น อย่าให้เลย แนวดิ่งของร่างกาย ( คือพยายามให้ตั้งตัวตรง อย่าให้เอียงขวาเกินไป ) นับว่า "1"


ทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็นับเป็น "2" ,"3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ในเซทนั้น เช่นครบ 8 Reps ก็เปลี่ยนไปถือดัมเบลล์ด้วยมืออีกข้างหนึ่งทันที ( คือเปลี่ยนไปถือดัมเบลล์ด้วยมือข้างขวา ) โดยยังไม่ต้องหยุดพัก

       จา
กนั้นก็เริ่มบริหารตามลำดับตั้งแต่ต้น โดยให้เริ่มนับว่า "1" ใหม่ จนครบ 8  พอครบแล้วจึงวางดัมเบลล์ไว้ที่พื้น แล้วจึงถือว่าครบ 1 เซท แล้วให้พัก 2 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


เคล็ดลับ :  การบริหารด้วยท่านี้ โดยใช้ดัมเบลล์ที่มีน้ำหนักมาก จะทำให้เอวของคุณหนาขึ้นได้ ดังนั้น ดังนั้นควร "หลีกเลี่ยงการใช้น้ำหนักมากๆ"  และการบริหารท่านี้


- END -