Friday, March 27, 2020

SIDE LEG RAISES


SIDE LEG RAISES

จังหวะที่ 1 เอาด้านข้างลำตัวทางด้านซ้ายนอนลงบนพื้น ตั้งลำตัวท่อนบนขึ้นมาโดยใช้ข้อศอกซ้ายยันไว้ ขาข้างซ้าแนบไปกับพื้นและงอเอาไว้เพื่อเป็นฐานในการทรงตัว ส่วนขาข้างขวาเหยียดตรงออกไป ปลายนิ้วเท้าข้างขวา ก็เหยียดตรงออกไปเช่นกัน ให้เท้าขวาลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อย
จังหวะที่ 2 ค่อยๆยกขาขวาขึ้นไปตรงๆ โดยห้ามหมุนสะโพกตาม ยกขึ้นไปอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อยกขาขวาไปได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี

ค่อยๆผ่อนขาขวาลงมาอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อเท้าขวาลงมาถึงจุดต่ำสุด (โดยที่ห้ามเท้าขวาแตะพื้น) ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม แล้วนับต่อไป ว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่น ครบ 15 ครั้ง ก็ให้สลับข้างที่นอน แล้วบริหารเหมือนเดิม โดยสลับเอาขาซ้ายยกขึ้น  ส่วนการนับ ก็ให้เริ่มนับ "1" ใหม่ จนครบ "15" เท่ากับขาขวา แล้วจึงถือว่าเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

 
 END -