Friday, March 27, 2020

SIDE LUNGES WITH BARBELL


SIDE LUNGES WITH BARBELL

จังหวะที่ 1 วางบาร์เบลล์ไว้บนบ่า ยืนเท้าห่างกันพอประมาณ

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายออกไปทางด้านข้างซ้าย  ให้ก้าวออกไปไกลจนกระทั่งต้นขาซ้ายนั้นขนานกับพื้น

 ดันตัวกลับมาที่จังหวะที่ 1 อีกครั้ง

บริหารซ้ำอีกแล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 ครั้ง ก็ให้เปลี่ยนไปบริหารขาข้างขวาทันทีโดยไม่พัก และเริ่มนับ 1ใหม่จนครบ 8 (เท่ากับที่บริหารขาซ้าย) จึงจะถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


END -