Friday, March 27, 2020

SIDE LUNGE WITH DUMBBELLS


SIDE  LUNGE WITH DUMBBELLS

จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการยืน ให้เท้าทั้งสองข้างห่างจากกันเท่ากับความกว้างของสะโพก ถือดัมเบลล์ไว้ในเมือทั้งสองข้าง


จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายออกไปทางข้างซ้าย (ให้เท้าขวาอยู่กับที่) พร้อมกับหมุนแขนข้างขวาที่ถือดัมเบลล์มาทางด้านหน้า (ตามภาพจังหวะที่ 2)
 ส่วนเท้าที่ก้าวออกไปนั้น ให้ก้าวออกไปไกลจนกระทั่งต้นขาด้านซ้ายขนานกับพื้น 
 รีบดันตัวขึ้นโดยเร็ว ให้กลับไปอยู่ในท่าจังหวะที่ 1 นับว่า "1"

บริหารซ้ำอีกแล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 ครั้ง ก็ให้เปลี่ยนไปบริหารขาข้างขวาทันทีโดยไม่พัก และเริ่มนับ 1ใหม่จนครบ 8 (เท่ากับที่บริหารขาซ้าย) จึงจะถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

เทคนิค  - หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ สำหรับบางวัน ก็ให้บริหารสลับขาซ้ายและขวาติดต่อกันเลย โดยไม่ต้องให้เสร็จทีละข้าง หมายถึงว่า เมื่อก้าวขาซ้ายออกไป ตามภาพในจังหวะที่ 2 แล้ว และกลับมายืนในจังหวะที่ 1  ก็ให้ก้าวขาขวาออกไปทางด้านขวา แล้วกลับมายืนในจังหวะที่ 1 นับเป็น "1" ส่วนแขนที่มาอยู่ด้านหน้านั้นก็ให้สลับกับภาพในจังหวะที่ 2 (คือถ้าก้าวขาซ้ายออกไปด้านข้าง ก็ให้แขนขวามาอยู่ด้านหน้า ,ถ้าก้าวขาขวาออกไปด้านข้าง ก็ให้แขนซ้ายมาอยู่ด้านหน้า)


END -