Saturday, March 28, 2020

STANDING BENT- OVER TWISTS


STANDING BENT- OVER TWISTS
    หาไม้ถูพื้นเก่าๆ นำมาใช้เลื่อยตัดบริเวณที่เป็นผ้าและโครงเหล็กออกไป (ตัดตามเส้นประในภาพข้างต้น) ให้เหลือแต่ด้าม ซึ่งส่วนมากทำด้วยอลูมิเนียมขนาดเบา ก็สามารถนำมาบริหารในท่านี้ได้แล้วครับ

จังหวะที่ 1 ยืนตัวตรง แยกขาให้เท้าห่างจากกันเท่ากับความกว้างของบ่า เอาด้ามบาร์วางพาดไว้หลังคอ แล้วก้มตัวลงไปข้างหน้า โดยจะก้มลงไปมากเท่าไรนั้น ให้ดูการทรงตัวของเราเป็นหลัก

จังหวะที่ 2 เริ่มหมุนเอวไปทางด้านซ้าย โดยห้ามหมุนสะโพกตาม ให้หมุนได้เฉพาะร่างกายท่อนบนเท่านั้น หมุนไปจนกระทั่งด้ามบาร์ชี้ตรงไปบนเพดานข้างบน
จังหวะที่ 3 หมุนเอวกลับมาด้านตรงข้าม จนกระทั่งด้ามบาร์อีกข้างหนึ่งนั้นชี้ตรงไปยังเพดานข้างบนเช่นกัน
จากนั้น ให้หมุนตัวย้อนกลับไปจังหวะที่ 2 โดยเมื่อด้ามบาร์ชี้ตรงไปบนเพดานแล้วให้นับว่า "1"
บริหารซ้ำต่อไปเรื่อยๆ เคลื่อนที่เหมือนเป็นกังหันลม นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 15 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


END -