Saturday, March 28, 2020

SWINGING LEG RAISE


SWINGING LEG RAISE

         เริ่มด้วยการห้อยตัวกับบาร์โหน หันฝ่ามือไปด้านหน้าแล้วจับบาร์ไว้ มือห่างกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ ปล่อยตัวตามธรรมชาติให้แขนและขาเหยียดตรง ตามภาพจังหวะที่ 1

          จากนั้นให้ตวัดขาขึ้นไปตามภาพจังหวะที่ 2  พยายามให้หน้าแข้งอยู่ใกล้กับตัวบาร์มากที่สุด

          เสร็จแล้วจึงปล่อยขากลับลงมาเหยียดตรงตามภาพจังหวะที่ 1 ทำวนติดต่อกันอย่างนี้ประมาณ 20 วินาที หรือ 10 ครั้ง(ถ้าคุณสามารถทำได้)

          สำหรับท่านี้ คุณจะได้บริหารกล้ามเนื้อสำคัญๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังของร่างกาย อันได้แก่ หน้าท้อง ,ส่วนยืดหยุ่นที่อยู่ลึกลงไปในสะโพก ,หน้าอก ,ไทรเซบ และกล้ามปีกบริเวณ Latissimus dorsi 


END -