Saturday, March 28, 2020

SUPPORTED TWO ARMS DUMBBELL ROW


SUPPORTED TWO ARMS DUMBBELL ROW

               จังหวะที่ 1 - นอนคว่ำหน้าบนม้าเอียง โดยปรับระดับความเอียงไว้ระหว่าง 30 ถึง 45 องศา ,ถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้าง หันฝ่ามือเข้าหากัน
               จังหวะที่ 2 - ดึงแขนขึ้นมา โดยให้ข้อศอกชี้ไปทางด้านหลัง  ดึงขึ้นไปให้สุด                จากนั้นจึงค่อยผ่อนดัมเบลล์ลงมาจนกระทั่งแขนเหยียดตึง (กลับมาสู่จังหวะที่ 1 นั่นเอง)


END -