Saturday, March 28, 2020

Step Ups


Step Ups

       ในต้นฉบับ  เวลาที่แชมป์พูดถึงท่า Step Ups แล้วแชมป์ต้องการสื่อว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการบริหาร  แชมป์ก็จะบอกชื่ออุปกรณ์ลงไปในชื่อท่าด้วย เช่นบอกว่าบริหารด้วยท่า Step Ups with Barbell หรือ Step Ups with Dumbbells

       แต่ถ้าแชมป์คนนั้น บางเดือน ก็ใช้บาร์เบลล์ บางเดือนก็ใช้ดัมเบลล์ในการบริหารในท่า Step Ups  คือไม่ซีเรียสกับตัวอุปกรณ์ / ในกรณีนี้ แชมป์ก็จะพูดสั้นๆว่า เขาบริหารด้วยท่า "Step Ups"

       สรุปว่า ถ้าในหนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้บริหารท่า "Step Ups" นั่นหมายถึงว่า อาจจะเป็นท่าใดท่าหนึ่งในสองภาพข้างล่างนี้ครับ

การบริหารท่า Step Ups ด้วยบาร์เบลล์  


การบริหารท่า Step Ups ด้วยดัมเบลล์     เพื่อนสมาชิกควรคลิ๊กเข้าไปดูในแต่ละภาพข้างบนนี้เพื่อดูคำอธิบายนะครับ  เพราะว่าท่า Step Ups มันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องวิธียืนบนเบาะด้วย  คือมีทั้งการยืนแบบเต็มเท้าทั้งสองข้าง และการยืนแบบยืนด้วยเท้าเดียว


- END -