Saturday, March 28, 2020

Standing Side Lateral Raise with Dumbbells


Standing Side Lateral Raise with Dumbbells

ขณะยกแขนขึ้น ให้หายใจเข้าไปพร้อมๆกัน ( เพราะกระบังลมถูกยกขึ้น จึงต้องหายใจเข้า ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว ) และให้ใช้แรงจากหัวไหล่ยกดัมเบลล์ขึ้นช้าๆ   อย่าใช้การเหวี่ยงตัวไปด้านหลังเพื่อดึงลูกดัมเบลล์ขึ้นมา


 เมื่อยกแขนถึงระดับสูงสุดตามภาพแล้ว ( ที่ถูกต้องคือควรอยู่ระดับเดียวกับหูของเรา ) ให้ค้างอยู่ในจังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที แล้วจึงลดแขนลง


 ขณะลดแขนลง ให้หายใจออกไปพร้อมๆกัน เมื่อลงถึงจุดต่ำสุดแล้วจึงนับว่า 1  ทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็นับเป็น 2 ,3 จนครบจำนวนที่กำหนดไว้


หมายเหตุ  -  สำหรับท่านี้ ขณะยกลูกน้ำหนักขึ้น คุณจะต้องบังคับให้ หนอกคอส่วนบน (Traps) อยู่กับที่ อย่าให้มันถูกยกขึ้นพร้อมกับหัวไหล่คุณเด็ดขาด มิฉะนั้นมันจะกลายเป็นการบริหารท่า Dumbbell Shrug ซึ่งไว้บริหารหนอกคอไปเสีย


 - END -