Saturday, March 28, 2020

Steering Wheel Raise


Steering Wheel Raise

        ก่อนจะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์แผ่นบาร์เบลล์ขนาด 45 ปอนด์ ( 20.4 กก. ) จำนวน 1 แผ่น  และมีช่องเจาะไว้บนแผ่นบาร์เบลล์สำหรับเอามือสอดเข้าไป  คือสอดมือเข้าไป แล้วก็เอามือที่สอดเข้าไปนั้น จับขอบของแผ่นบาร์เบลล์

       นักเพาะกายที่ใช้ท่าบริหารท่านี้เป็นประจำก็คือคุณ เฟล็กซ์  ลูอิส  คนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ

       คุณเฟล็กซ์ พูดถึงท่านี้ว่า "ท่า Steering Wheel Raise ก็คือท่าบริหาร หัวไหล่ด้านหน้า  ท่าหนึ่ง  แต่แทนที่จะใช้ดัมเบลล์ ก็เปลี่ยนมาใช้แผ่นบาร์เบลล์ขนาด 45 ปอนด์แทน / และแทนที่จะ "ยก" แผ่นน้ำหนักขึ้นตรงๆ  ก็เปลี่ยนเป็นการ "บิด" แผ่นบาร์เบลล์ แบบบิดไปบิดมา
       ผมเริ่มต้นการบริหารด้วยการจับแผ่นบาร์เบลล์ด้วยมือทั้งสองข้าง จากนั้น ก็ยกแผ่นบาร์เบลล์ขึ้นด้านหน้า แล้วหมุนแผ่นบาร์เบลล์ จนมือข้างหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของแผ่นบาร์เบลล์นั้น / ส่วนมืออีกข้างหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งล่างสุดของแผ่นบาร์เบลล์นั้น /  อันนี้ก็นับเป็น 1 rep

       พอจะทำใน rep ต่อไป ( คือ rep ที่ 2 ) ก็จะหมุนแผ่นบาร์เบลล์  โดยสลับเอามือที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของบาร์เบลล์ ( ที่อยุ่ใน rep ที่ 1 ) เอาลงมาอยู่ในตำแหน่งล่างสุดของแผ่นบาร์เบลล์ / และสลับเอามือที่อยู่ในตำแหน่งล่างสุดของแผ่นบาร์เบลล์ ( ใน rep ที่ 1 ) ให้กลับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของแผ่นบาร์เบลล์แทน / อันนี้นับเป็น rep ที่ 2

       แล้วก็หมุนสลับไปมาอย่างนี้เรื่อยๆจนครบเซท

       ด้วยการบริหารท่านี้ จะเป็นการเพิ่ม "ความยาก" ของการบริหารหัวไหล่ด้านหน้า  อันหมายถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกล้ามหัวไหล่ด้านหน้านั่นเอง"


- END -