Saturday, March 28, 2020

Standing Calf Raise


Standing Calf Raise

            ท่า Standing Calf Raise คือการเขย่งปลายเท้า โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย ใช้แค่น้ำหนักตัวเท่านั้น เมื่อยกตัวขึ้นถึงจุดสูงสุด ( ในจังหวะที่ 2 ) ให้ค้างอยู่ที่จังหวะนี้และเกร็งกล้ามเนื้อน่องประมาณ 2 วินาที จึงค่อยเอาตัวลง


- END -