Wednesday, March 11, 2020

Alternating dumbbell curlsAlternating dumbbell curls

       เวลาที่หนังสือต้นฉบับพูดสั้นๆว่าท่า Alternateing dumbbell curls นั่นก็หมายถึงว่าหนังสือต้นฉบับนั้น พูดถึงท่าบริหารที่มีองค์ประกอบดังนี้คือ

       เป็นท่าสำหรับบริหาร กล้ามไบเซบ


       ใช้ดัมเบลล์ในการบริหาร


       ถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้าง


       เวลาบริหาร ให้ยกดัมเบลล์ขึ้น "ทีละข้าง" ( ไม่ใช่ยกขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง 
)


       องค์ประกอบของท่า Alternateing dumbbell curls จะมีเพียงเท่าที่เห็นในองค์ประกอบข้างบนนี้เท่านั้น  โดยไม่ต้องสนใจว่าเป็นการ "ยืนหรือนั่ง" / "นั่งหลังตรง หรือนั่งเอนหลังพิงเบาะ" / "จับดัมเบลล์ธรรมดา หรือจับแบบ Neutral Grip "


- END -