Thursday, March 12, 2020

BENT KNEE SIT UPS


BENT KNEE SIT UPS

จังหวะที่ 1 นอนลงบนพื้น  งอหัวเข่า  เท้าทั้งสองข้างวางแนบเต็มฝ่าเท้าลงบนพื้น มือทั้งสองข้างจับไว้ที่ด้านข้างต้นขา  กดคางไว้กับยอดหน้าอกตลอดเวลา ยกหัวไหล่ขึ้นจากพื้นเล็กน้อย
จังหวะที่ 2 ออกแรงจาก กล้ามท้องส่วนบน ยกร่างกายท่อนบนขึ้นมาให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อถึงจุดสูงสุดคือจุดที่ศีรษะอยู่ใกล้กับหัวเข่ามากที่สุด ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"
ค่อยๆผ่อนร่างกายท่อนบนกลับลงไปอย่างช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งกลับไปอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี
บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม แล้วนับต่อไป โดยให้นับในจังหวะที่ 2  จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 20 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ  หากบริหารเกิน 20 ครั้งขึ้นไปนั้น ให้คุณโกงได้เล็กน้อย โดยเหวี่ยงแขนไปด้านหน้า เพื่อช่วยดึงร่างกายท่อนบนขึ้นมาเพื่อให้บริหารต่อไปได้อีก


END -