Thursday, March 12, 2020

Broomstick TwistBroomstick Twist

จังหวะที่ 1 - เริ่มบริหารด้วยการใช้ไม้หรือวัตถุยาว และต้องมีน้ำหนักเบาๆ มาวางพาดไว้บนบ่า ส่วนผู้บริหารจะยืนหรือนั่งก็ได้ ตามองไปข้างหน้า หาจุดสายตาไว้ที่หนึ่งแล้วจ้องจุดนั้นตลอดการบริหาร ปรากฏตามภาพ จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 - หมุนลำตัวไปทางด้านซ้ายจนสุด โดยตายังจ้องอยู่ที่จุดสายตาอยู่ ( ไม่หันหน้าไปตามลำตัว )


จังหวะที่ 3 - หมุนตัวกลับมาอยู่ในท่าเดียวกับ จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 4 -  หมุนลำตัวไปทางด้านขวาจนสุด โดยตายังจ้องอยู่ที่จุดสายตาอยู่ ( ไม่หันหน้าไปตามลำตัว )


ย้อนกลับมาในท่าเดียวกับ จังหวะที่ 1 แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำ แล้วนับต่อไปว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 25 Reps ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ - ข้อควรระวังคือ

       1.อย่าใช้คานที่มีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้เอวหนาขึ้น


       2.ขณะบริหาร อย่าหันหน้าหรือศีรษะตามลำตัวที่หมุนไปมา เพราะจะทำให้มึนศีรษะครับ


* * * พอร์ทเตอร์  คอทเทล  พูดถึงเทคนิคท่าบริหารท่านี้ว่า "เริ่มด้วยการเอาคานบาร์เบลล์ หรือไม้กวาดก็ได้ เอามาพาดไว้บนบ่า แล้วก็เริ่มหมุนตัว ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับ แต่หัวใจของท่านี้คือ คุณจะต้องไม่ออกแรงแขนคุณในการหมุนตัวอย่างเด็ดขาด  แต่จะต้องใช้กล้ามเนื้อ Obliques เท่านั้น

         ข้อผิดพลาดประการหนึ่งก็คือการหมุนแขนและลำตัวเร็วเกินไป มันจะทำให้คุณสูญเสียการควบคุม ส่งผลให้หมุนลำตัวมากเกินความจำเป็น ( เพราะแรงเหวี่ยง ) ซึ่งตามลักษณะกายวิภาคแล้ว เราจะควบคุมการออกแรงกล้ามเนื้อ Oblique ได้ในการหมุนตัวข้างละ 30 องศาเท่านั้น การหมุนตัวไปมากกว่านี้ จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังได้"


การหาอุปกรณ์ทดแทน     ภาพบน )  หาไม้ถูพื้นเก่าๆ นำมาใช้เลื่อยตัดบริเวณที่เป็นผ้าและโครงเหล็กออกไป ( ตัดตามเส้นประในภาพข้างต้น ) ให้เหลือแต่ด้าม ซึ่งส่วนมากทำด้วยอลูมิเนียมขนาดเบา ก็สามารถนำมาบริหารในท่านี้ได้แล้วครับ

- END -