Thursday, March 12, 2020

Bent-over rowsท่า Bent-over rows 

     ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่า เบ้นท์โอเวอร์โรว์ (Bent-over rows) นั้น คือให้บริหาร กล้ามปีก หรือ กล้ามหลัง โดยมีลักษณะการบริหารแบบนี้คือ

       1.มีการก้มต้วไปทางด้านหน้า

       2.ต้องใช้ "มือสองข้าง" จับที่ บาร์เบลล์  หรือ อุปกรณ์สมิทแมชชีน  หรือ ดัมเบลล์ ในลักษณะหงายมือทั้งสองข้าง หรือคว่ามือทั้งสองข้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง

       3.ออกแรงจาก กล้ามปีก เท่านั้น (ห้ามออกแรงจาก กล้ามไบเซบ) ในการบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้น โดยที่ต้องให้หลังของเรา ถูกล็อคอยู่กับที่  (ถ้ามีการเคลื่อนที่หลังขึ้นและลงด้วย จะเป็นการบริหารอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Deadlifts ซึ่งไม่ใช้การโรว์อิ้งด้วยบาร์เบลล์น่ะครับ)

       4.เมื่อยกอุปกรณ์ในข้อ 2 ขึ้นมาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว ให้ค้างจังหวะไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วจึงผ่อนอุปกรณ์กลับลงไปที่ระดับพื้นเหมือนเดิม

       ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้ใช้ท่า เบ้นท์โอเวอร์โรว์ (Bent-over rows) คือให้เลือกเอาท่าใดท่าหนึ่ง จากข้างล่างนี้ไปใช้นะครับ


บริหารด้วยบาร์เบลล์ แบบคว่ำมือ 


บริหารด้วยบาร์เบลล์ แบบหงายมือ 


บริหารด้วยเครื่องสมิทแมชชีน แบบหงายมือ 


บริหารด้วยดัมเบลล์


- END -