Sunday, March 15, 2020

CLOSE - HAND PUSH - UP


CLOSE - HAND  PUSH - UP

ใช้เตียงยกน้ำหนัก หรือเก้าอี้ที่สูงประมาณ 18 นิ้ว  จากนั้นหันหลังให้เตียงดังกล่าว ย่อเข่าลงแล้วค่อยๆเอาเท้าขึ้นไปวางบนเตียงทีละข้าง  วางมือสองข้างวางทับกัน  โดยให้เป็นแนวเส้นตรงกับ กล้ามอกส่วนล่าง (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)  เหยียดตัวให้เป็นเส้นตรง ส่วนแขนนั้น ก็ให้เหยียดสุดเท่าที่จะทำได้ 

จังหวะที่ 2 ให้เริ่มลดระดับตัวลงช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า  จนหน้าอกแตะกับมือซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่จะลดระดับตัวลงไปได้แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี

ออกแรงดันตัวกลับขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งกลับมาอยู่ในจังหวะที่ 1 ก็หายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"

บริหารซ้ำต่อไปเรื่อยๆ นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ ก็นับเป็น 1 เซท  ให้พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป (ตามปกติท่านี้ จะบริหารแบบไม่นับครั้ง หมายความว่าให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงจึงถือเป็น 1 เซท)


- END -