Sunday, March 15, 2020

Concentration Curls


Concentration Curls

     (ท่า Concentration Curls คือท่าสำหรับบริหารกล้ามไบเซบ ด้วยการบริหารด้วยแขน "ทีละข้าง" / โดยขณะบริหารนั้น จะวางข้อศอก หรือส่วนของต้นแขนบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้ ไว้บนที่พักข้อศอก เพื่อให้ที่พักข้อศอกนั้น ทำหน้าที่เป็น "จุดหมุน" อยู่ตลอดเวลา

       ด้วยการบริหารด้วยแขน "ทีละข้าง" และการที่เอาต้นแขนวางไว้บนที่พักข้อศอก ( ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุน ) ตลอดเวลา ก็เลยทำให้ผู้บริหาร สามารถ "เพ่งสมาธิ" ( Concentrate ) ไปที่กล้ามไบเซบ ลูกที่กำลังถูกบริหารนั้นได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องอื่นๆ

       คำว่า วางต้นแขนหรือข้อศอกไปที่จุดพักข้อศอก เพื่อให้เป็น "จุดหมุน" นั้น ในที่นี้ จะไม่หมายความรวมไปถึงการวางต้นแขน หรือข้อศอกไปไว้บน เบาะพรีชเชอร์ เพื่อใช้เบาะเป็นจุดหมุนนะครับ / เพราะถ้าใช้เบาะพรีชเชอร์เมื่อไร ก็จะไม่เรียกว่าเป็นท่า Concentration Curls แล้ว แต่จะเรียกเป็นชื่อ Preacher Curls แทน

       ในภาพข้างบนนี้ คือการบริหารท่า Concentration Curls ด้วยการนั่ง และใช้ดัมเบลล์บริหาร / ซึ่งยังมีการบริหารท่า Concentration Curls ในรูปแบบอื่นๆด้วย

      การ "ยืน" บริหารด้วยท่า Concentration Curls ด้วยดัมเบลล์ / ซึ่งก็คือการใช้หัวเข่าเป็นจุดที่สำหรับเอาข้อศอก หรือต้นแขนมาพักหรือพิงไว้ เพื่อเป็นจุดหมุนสำหรับแขนท่อนปลาย ในเวลาที่ม้วนข้อขึ้นมา


      การบริหารด้วยท่า Concentration Curls โดยใช้ อุปกรณ์เคเบิล / ซึ่งก็คือการใช้หัวเข่าหรือส่วนของต้นขา มาเป็นจุดสำหรับเอาข้อศอก หรือต้นแขนมาพัก หรือพิงไว้ เพื่อเป็นจุดหมุนสำหรับแขนท่อนปลาย ในเวลาที่ม้วนข้อขึ้นมา


        แต่จะมีอยู่ท่าหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษ ก็คือท่า Bent - Over Concentration Curls / ที่ว่ายกเว้นก็คือว่า เพื่อนสมาชิกจะเห็นได้ว่าในเวลาที่บริหารท่านี้ ข้อศอกของผู้บริหาร ไม่ได้ถูกวางไว้บนจุดพักข้อศอก ( เพื่อจะให้เป็นจุดหมุน ) ใดๆเลย  ใช้เพียงการปล่อยแขนให้ห้อยลงตรงๆตามธรรมชาติ แล้วเวลายกดัมเบลล์ขึ้นมา ก็ให้พยายามล็อคต้นแขนไว้ไม่ให้ขยับ โดยให้ขยับแต่แขนท่อนปลายเท่านั้น

       ซึ่งความจริงแล้ว คำพูดที่ว่า "ให้พยายามล็อคต้นแขนไว้ไม่ให้ขยับ" มันก็คือการทำให้เสียสมาธิอย่างหนึ่ง คือแทนที่จะเพ่งสมาธิ ( Concentrate ) ไปที่กล้ามไบเซบอย่างเดียว แต่ต้องมาเอาใจใส่กับคำว่า "พยายามล็อค" ต้นแขนไว้ไม่ให้ขยับ ด้วย

       แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อต้นฉบับเขาเรียกว่านี้ว่า เป็น Concentration Curls อย่างหนึ่ง  เราก็ต้องใช้ศัพท์นี้ตามเขาไปครับ เพราะฝรั่งเขาเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมา ดังนั้น ถ้ามันจะมีพลิกแพลงอะไร ก็ต้องว่าตามเขาไปครับ ( เพราะถ้าจะให้ผมไปเถียงเขา ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเถียงกับฝรั่งคนไหน? )


- END -