Saturday, March 14, 2020

CABLE TWIST


CABLE TWIST

            เริ่มท่านี้ ด้วยการคุกเข่าอยู่หน้าเครื่อง Machine ที่มีลูกรอกอยู่สูง โดยหันหน้าเข้าหาตัวเครื่อง และห่างออกมา 5 ฟุต จากนั้น ให้หมุนจุดที่วางหัวเข่า ให้ทำมุม 45 องศากับตัวเครื่อง แล้วเหยียดแขนไปจับ ที่จับแบบเชือก (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) ตามภาพจังหวะที่ 1

              จากนั้น ให้ดึงมือที่จับเชือก ให้ผ่านมาที่หน้าอกตามภาพจังหวะที่ 2 ซึ่งคุณอาจดึงผ่านลำตัว ไปได้มากกว่าที่เห็นในภาพจังหวะที่ 2 ก็ได้ โดยให้มีความรู้สึกว่า ได้ออกแรงจากกล้ามเอวอย่างเต็มที่ ควรเริ่มด้วยน้ำหนักที่เบา แล้วค่อยๆเพิ่มเข้าไปภายหลัง

              เคล็ดลับ : เพื่อความหลากหลาย คุณอาจเปลี่ยนไปใช้ Machine ที่มีระดับลูกรอกต่ำลงในเซทถัดไปทันที


- END -