Wednesday, March 18, 2020

DUMBBELL HIGH PULL


DUMBBELL HIGH PULL

         ยืนคร่อมดัมเบลล์ที่วางอยู่บนพื้น เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของไหล่ ย่อตัวแล้วคว่ำมือลงจับลูกดัมเบลล์ยกขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยตามภาพจังหวะที่ 1

          จากนั้นให้ดึงดัมเบลล์ขึ้นมาพร้อมกับเหยียดตัวขึ้นคล้ายๆกับตอนทำท่า POWER CLEAN จนกระทั่งดัมเบลล์ขึ้นมาสูงถึงระดับเดียวกับคางของคุณ  โดยให้ข้อศอกชี้ออกไปนอกตัวแต่อยู่ในระดับเดียวกับลูกดัมเบลล์ ตามภาพจังหวะที่ 2

          เมื่อคุณทำจากภาพจังหวะที่ 1 ไปภาพจังหวะที่ 2 แล้วก็ไม่ต้องค้างอยู่ในจังหวะที่ 2 ให้คุณรีบเอาลูกดัมเบลลล์ กลับลงไปอยู่ใต้หัวเข่าตามภาพในจังหวะที่ 1 ได้เลย

          อย่าเอาดัมเบลล์แตะพื้นจนกว่าจะครบเซท

          บริหารด้วยแขนข้างละ 5 - 10 ครั้ง จากนั้นจึงเปลี่ยนแขน บริหารเท่ากันจนเสร็จจึงจะนับเป็น 1 เซท

          ท่านี้ก็จะเหมือนกับท่า POWER CLEAN และ POWER SNATCH ที่เราใช้กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนในการบริหารครั้งเดียว และถ้าคุณมีเวลาบริหารน้อย คุณอาจบริหารในรูปแบบของการทำแอโรบิคโดยทำท่านี้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่หยุด ด้วยการใช้ดัมเบลล์ขนาดเบา และเปลี่ยนแขนทุกๆ 10 ครั้ง ซึ่งจะทำให้คุณได้รับผลเหมือนการทำแอโรบิค แต่ยังมีของแถมคือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อทั่วร่างตามมาด้วย

END -