Wednesday, March 18, 2020

EZ - Bar Curl


EZ - Bar Curl

     ถ้าหนังสือต้นฉบับบอกว่าเขาบริหารด้วยท่า EZ - Bar Curl นั้น ความหมายของท่านี้ จะมีองค์ประกอบว่า

      องค์ประกอบที่ 1 - เป็นการบริหารด้วยบาร์ EZ


       องค์ประกอบที่ 2 - เป็นการบริหารกล้ามไบเซบ
       องค์ประกอบที่ 3 - เป็นการม้วนข้อ ( Curl ) / คือเป็นการ "หด,เกร็ง" กล้ามเนื้อไบเซบ เพื่อยกแขนท่อนปลายขึ้นมา


       พูดง่ายๆว่า ถ้าต้นฉบับบอกว่า เขาบริหารท่า EZ - Bar Curl  มันก็จะเหมือนการบริหารแบบในภาพข้างบนนี้นั่นเองครับ

       คราวนี้ เรามาดูความน่าจะเป็นในท่าอื่นๆกันบ้าง  ดังข้างล่างนี้ครับ


      ท่า Preacher EZ Curl  แม้จะใช้บาร์ EZ ,และเป็นการบริหารไบเซบด้วยการม้วนข้อขึ้นก็ตาม แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการบริหารท่า EZ - Bar Curl นะครับ

       เหตุผลก็เพราะว่า ในต้นฉบับเขาจะแยกท่าบริหารที่ใช้เบาะรองข้อศอก ( หรือที่เรียกว่าเบาะพรีชเชอร์ ) เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ออกไปเป็น "ท่าเฉพาะ" อีกท่าหนึ่งเลย โดยใส่คำว่า Preacher เข้าไปในชื่อของท่านั้นด้วย

       พูดง่ายๆว่า ท่าข้างบนนี้ ถูกเรียกว่า EZ-Bar Preacher Curl แต่ไม่ถูกเรียกว่า EZ - Bar Curl นะครับ       ท่า French Press แม้จะใช้บาร์ EZ ในการบริหาร แต่ว่ามันขาดองค์ประกอบไป นั่นก็คือว่า

       ภาพข้างบนนี้ ไม่ใช่การบริหารไบเซบ  แต่เป็นการบริหารไทรเซบ


       ลักษณะของการบริหารในท่าข้างบนนี้ เป็นการเน้นไปที่การ "หด ,เกร็ง" กล้ามไทรเซบ เพื่อเหยียดแขนท่อนปลายให้ตั้งตรงขึ้นไป เหมือนที่เห็นในรูปข้างบนนี้  ( ในขณะที่ ถ้าเป็นท่า EZ - Bar Curl มันจะเป็นการ "หด ,เกร็ง" กล้ามไบเซบ เพื่อยกแขนท่อนปลายขึ้นมา ) / พูดง่ายๆคือ ในภาพข้างบนนี้ มันเป็นการ Extension ไม่ใช่การ Curl


       สรุปว่า ในท่า 
French Press ไม่ถูกเรียกว่า EZ - Bar Curl แต่อย่างใด ( แต่จะถูกเรียกว่าท่า EZ-Bar Lying Triceps Extension )


- END -