Wednesday, March 25, 2020

ONE-LEGGED LEG EXTENSION


ONE-LEGGED LEG EXTENSION

        เดนนิส   นิวแมน นักเพาะกาย พูดถึงท่านี้ว่า "ผมบริหารท่านี้ด้วยขาทีละข้าง ทำให้พุ่งความสนใจและสมาธิไปที่ กล้ามต้นขาด้านหน้า (คลิ๊ก) ข้างที่กำลังบริหารอยู่ได้เต็มที่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ วาสตัส มีดิเอลิส (คลิ๊ก)  และเพื่อบริหารได้ระยะทางเต็มรูปแบบ (FULL RANGE OF MOTION) ให้มากที่สุด ผมจะใช้มือกดต้นขาไว้ให้แนบกับที่นั่ง (ตามภาพบน) ตลอดเวลา เพื่อให้หัวเข่าเป็นจุดหมุนจริงๆ และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าจะได้เหยียดตึงให้สุดในเวลาเอาขาลง และได้หดเกร็งมากที่สุดในเวลาเหยียดขาขึ้น" เดนนิส จะบริหารไม่นับจำนวนครั้ง แต่จะทำจนกว่ากล้ามขาข้างนั้นจะล้าสุดๆ ไม่สามารถบริหารต่อไปได้แล้ว จึงจะเปลี่ยนไปบริหารด้วยขาอีกข้างหนึ่ง

หมายเหตุ - เครื่องบริหารนี้ก็คือตัวเดียวกับท่าเล่น Leg extension ธรรมดา เพียงแต่เราเล่นทีละขา- END -