Wednesday, March 25, 2020

Press Down with Bar


Press Down with Bar

 จังหวะที่ 1 - กด บาร์สั้น ลงมาจนกระทั่ง แขนท่อนปลาย  ขนานกับพื้น ค้างไว้ในจังหวะนี้  ( ดังนั้นถ้าพูดว่ากลับมาที่ จังหวะที่ 1 ก็หมายถึงให้มาอยู่ในท่านี้เลย ไม่ต้องปล่อยให้ บาร์สั้น กลับขึ้นไปข้างบนอีก )


จังหวะที่ 2 - ทำให้ทั้งร่างกายเหมือนถูกล็อคอยู่กับที่ทั้งหมด จากนั้นให้ขยับได้แค่แขนท่อนปลาย โดยใช้มือกด ที่จับ ลงไปข้างล่างตรงๆ พร้อมกับเริ่มหายใจออก เมื่อถึงจุดต่ำสุด ( โดยที่ร่างกายส่วนอื่นไม่ขยับเลย ) ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี ( ท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามท้องไปด้วย )  แล้วค้างไว้ในจังหวะนี้ 2 วินาที


ผ่อน บาร์สั้น ให้กลับมาสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งแขนท่อนปลายกลับมาขนานกับพื้นตามภาพใน จังหวะที่ 1  แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำเช่นนี้อีก แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 12 Reps ก็ปล่อย บาร์สั้น ออกจากมือ แล้วถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


* * * สำหรับการบริหารท่านี้ เราสามารถหันหน้าออกจากอุปกรณ์ ( คือหันหลังให้อุปกรณ์ ) แล้วบริหารก็ได้นะครับ ได้ผลเหมือนกัน


- END -