Wednesday, March 25, 2020

Preacher Machine


ท่า  Preacher Machine

อุปกรณ์นี้ สามารถบริหารได้ทั้งแบบ "จับ 2 มือ" และแบบ "จับมือเดียว" ได้ในเครื่องเดียว

บริหารแบบจับสองมือ

บริหารแบบจับด้วยมือเดียว (คือบริหารทีละข้าง)

     นั่นหมายความว่า ถ้าต้นฉบับภาษาอังกฤษเขียนว่า "ให้บริหารด้วยท่า Preacher Machine" ก็จะหมายถึงว่า ต้นฉบับ ไม่ฟันธงว่าให้บริหารแบบจับสองมือ หรือจับมือเดียว นั่นก็คือเลือกบริหารได้ทั้งสองแบบ (ทั้งจับสองมือ หรือมือเดียว) แบบใดก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง


- END -